Stěžejní podnikatelské aktivity realisuje skrz výukové centrum Pražský Ámos s. r. o.

Od roku 1991 působí jako učitel, původně na základní škole, od roku 1998 na střední. Jeho hlavním oborem je dějepis, ale v průběhu více než 20 let má dlouhodobé zkušenosti s výukou zeměpisu a občanské výchovy (resp. základů společenských věd) a ve výčtu předmětů, kterým vyučoval, nechybějí dějiny umění, hudební výchova, dramatická výchova, angličtina, právo, rodinná výchova, přírodopis a český jazyk, který jako jediný učit odmítá (důvodem je jeho hluboký vztah a úcta k češtině, při výuce trpěl ignorancí svých žáků, vadí mu jak ostentativní nezájem žáků a studentů o hodnoty mateřského jazyka, tak orientace moderní výuky na postupující úpadek verbální komunikace, jaký představují tendence soudobých pravopisných pravidel a populární literatura).

Současně s výukou vždy vedl a nadále vede nejrůznější zájmové aktivity ve volném čase svých žáků. Je přesvědčen, že jen smysluplná náplň volného času představuje cestu k účinnému boji proti neduhům současné společnosti, tedy proti lhostejnosti, bezcitnosti, sociální, kulturní a morální devastaci, závislosti na virtuální realitě a pokleslé zábavě. Již dvě generace žáků a studentů prošly jeho kroužky, ať už to byly pěvecké či divadelní soubory, antické bájesloví, historické semináře, školní taneční kursy, dějiny hudby či úspěšná příprava k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy. Jako ředitel maturitních plesů OA Vinohradská vtiskl representaci této střední školy jedinečnou podobu a vysoký standard. V místě svého bydliště pořádá několikrát do roka společenské akce pro sousedy z okolních bytových domů, jichž se účastní především desítky rodičů s malými dětmi.

Ve volných dnech pořádá thematické výlety zaměřené na poznání přírodních a kulturních krás naší vlasti a významných kapitol z její minulosti. Mezi nejpopulárnější patří návštěvy míst spojených s nacistickou a komunistickou zvůlí, především bývalých koncentračních táborů, kde účastníci akce pietně uctí památku nevinných obětí. Další výlety, odborné kursy a soustředění pořádá pro účastníky svých zájmových aktivit a dětských táborů.

Nejnáročnější aktivitou jsou letní dětské tábory, jichž se účastní od dětství. Od konce 80. let po absolvování příslušného školení (tehdy minimum vedoucího v pionýrské organisaci) začal ještě jako praktikant s přípravou táborového programu. V letech 1995 – 1997 již samostatně pořádal letní tábory pro pěvecký sbor. Od roku 1994 do roku 2007 se podílel na realisaci letního tábora Summer Time v jižních Čechách, z toho 10 let jako jeho spolupořadatel, a s pořádající firmou SYKA AGENCY a. s. spolupracuje dodnes. Roku 2008 postavil na svých ideálech a dlouholetých zkušenostech nový tábor All Star Time, který úspěšně řídí dodnes. (Bližší informace naleznete na webové stránce tábora All Star Time.)

Za nejvyšší ocenění své dosavadní práce s dětmi a mládeží považuje nominaci do ankety Zlatý Ámos. Za pomoci svých studentů byl roku 2009 prohlášen za nejoblíbenějšího učitele v Praze a posléze úspěšně postoupil až do finále. Výukové centrum, v jehož čele stojí, díky tomu nese název Pražský Ámos s. r. o.