V současné době pořádané letní jazykové a sportovní kursy najdete na stránkách All Star Time.

První vlastní tábory připravoval pro dětský sbor Gaudia při ZŠ nám. Curieových v Praze 1. Byly to maličké tábory pro skupinu dětí, která spolu trávila celý rok. V roce 1995 na Sázavě a o rok později v Bezdružicích se tábory podobaly skautským, spalo se ve stanech, děti si vše musely zařídit samy, značnou část dne zabralo vaření a s tím spojené činnosti. V Bezdružicích se každý den opravovaly hatě, po kterých se děti dostávaly k potoku, kde myly sebe i nádobí. Na takto pojaté akci se všichni naučí samostatnosti a zodpovědnosti tak, jako snad nikde jinde. Zůstala veliká porce nostalgie. Třetí rok se měl tábor uskutečnit v Kokořínském dole, ale záplavy roku 1997 zatopily tábořiště, proto se na poslední chvíli skupina přestěhovala do velkého areálu, kde uvedený model tábora vzal za své a do budoucna skončil. Bohužel v dnešní době jsou již takové projekty komerčně těžko myslitelné a ve velkém neuskutečnitelné. Děti mají stále vyšší nároky na míru pohodlí a legislativní požadavky jim vycházejí vstříc.

Touto cestou se vydal tábor Summer Time na Lužnici, který dodnes pořádá firma Syka agency, a. s. Prvního ročníku 1994 se Brožek z Prošku zúčastnil jako vedoucí s oddílem tvořeným svými žáky. Roku 1997 již připravoval celotáborovou hru a od následujícího roku se stal na deset let jeho spolupořadatelem. Společně s ing. Josefem Sykou vytvářel koncepci jazykového tábora, který současně s výukou angličtiny nabízí dětem klasickou táborovou atmosféru s hraním her v lese, sportováním na hřišti, koupáním v řece, jízdou na pramicích, písničkami u táboráku, tancováním na diskotéce a především s neotřelou celotáborovou hrou. Syka z chátrajícího rekreačního areálu ve Stádlci vybudoval moderní ubytovací zařízení a rozšířil své aktivity o další programy, nabízející výuku angličtiny s výhradní účastí rodilých mluvčích. Brožek z Prošku usiloval o vytvoření stabilní základny vedoucích, kteří mají vysokou úroveň didaktických dovedností opřenou o bohaté osobní zkušenosti z letité vzájemné spolupráce a jejichž hlavní motivací je společná radost ze smysluplné práce s dětmi. Komplikovaná celoroční péče o areál v jižních Čechách současně s učitelským povoláním v Praze byla však dlouhodobě neúnosná, a proto roku 2007 jako hlavní vedoucí řídil tento tábor naposledy. Dosud však spolupracuje na přípravě celotáborových her a copywritingu. S táborem Summer Time se rozloučil hrou Kouzelná flétna, kde mj. vedoucí i děti interpretovali jeho skladbu Stádlecká miniatura.

Od roku 2008 vytváří nový projekt – All Star Time a s ním související aktivity. Letní jazykové a sportovní kursy, pořádané výukovým centrem Pražský Ámos, doplňují zážitkové exkurse v průběhu školního roku. Základem úspěchu je pečlivý výběr, příprava a motivace vedoucích. Jazyková výuka je založena na projektové metodě. Celotáborová hra je jednotícím prvkem každého ročníku, ovšem důležitou roli hraje kombinace řady výukových aktivit, mezi které patří nejen angličtina, ale také dovednosti manuální, taneční, zacházení se zbraněmi a samozřejmě různé sporty. Vedoucí jsou nuceni se sami zdokonalit v nejedné dovednosti a navíc téměř každý večer hrají dětem divadlo. Volného času mají děti i vedoucí jen málo, což je zjevné především tehdy, když se v sousedství koná jiná dětská zotavovací akce. Kursy jsou nezávislé na stálém areálu, několikrát již změnily působiště, ale jejich osazenstvo je mimořádně stabilní. A stálé jsou i hodnoty, k jejichž osvojení jsou děti rozmanitými aktivitami neustále vedeny – úcta ke druhým a k přírodě, odvaha, sebekázeň, činorodost a vlastenectví.