Jeho ambicí je přispět k obohacení života a rozhledu dětí a mládeže všech věkových kategorií. K tomu samotná výuka a vedení zájmových kroužků na jedné škole nestačí.

Založením výukového centra Pražský Ámos rozšířil svoje možnosti o další aktivity. Pro mladé lidi, které také láká smysluplná práce s dětmi, nabízí letní kurs praktických dovedností vedoucího. Pro středoškoláky pořádá příležitostné kursy společenského tance nebo zpěvu, dětem ze ZŠ je určen kurs historického šermu. Výukové centrum pomáhá dětem a studentům rovněž prostřednictvím doučování a příprav na přijímací zkoušky či na maturitu.

Převážně pro nejmenší jsou určeny nekomerční akce v sousedství. Pořízením přenosného ohniště umožnil pálení čarodějnic uprostřed pražského sídliště, desítky dětí navštíví každoročně jako čert nebo Mikuláš. Nejvíc pyšný je na svoji adaptaci propojení Dušiček a Halloweenu. Vždy 2. listopadu, tedy „o dušičkách“, se večer sejdou desítky rodin s dětmi v halloweenských kostýmech. Na začátku je vysvětleno, co se vlastně připomíná a jak spolu souvisejí keltský Samhain, britský Halloween, svátek Všech svatých a památka zesnulých, ovšem formou srozumitelnou dětem. Tedy že dušičky hodných lidí po smrti odlétají do nebíčka, ale z těch zlých že se stanou strašidla, která lidem škodí, dokud je někdo statečný a laskavý nevysvobodí. A že právě v těchto dnech se lidé se strašidly nejčastěji setkávají, proto máme příležitost sejmout jejich prokletí. Pak se všichni společně vydají na lampionový průvod a cestou potkají několik strašidel. U každého je třeba splnit nějaký úkol, a dítě, jemuž se to podaří, vysvobodilo duši toho strašidla, dostane římskou svíci a na konci průvodu zapálením této svíce odesílá zachráněnou dušičku do nebe. A úplně na závěr se zapálí ohňostroj, aby se ozářilo nebe, kam tím všichni společně posílají pozdrav svým prababičkám, pradědečkům a dalším zesnulým, na něž se s láskou vzpomíná. Této tradice se každoročně účastní desítky rodin.

V současnosti připravuje zřízení dětské skupiny, která by pro děti ze sousedství nahrazovala jesle a školku.