MBP v datech

197010. 12. narozen v Praze 5 - MotoleMilan Brožek z Prošku
1977nástup do školy, později přijat na školu s rozšířeným vyučováním jazyků; v průběhu školní docházky pestrá mimoškolní zájmová činnost (kroužky výtvarné výchovy, hra na hudební nástroje, přírodověda a myslivost, sbor Bambini di Praga, drobná filmová role, dramatický kroužek), první literární pokusy, účast v recitačních a literárních soutěžích
1981perokresba „Oprava tramvajové trati“ z roku 1978 získala 1. místo v národním kole soutěže „Děti, pozor, červená!“
1982účast v národním kole soutěže „Zlatá srnčí trofej“, poté opět r. 1983 a 1984
1985nastupuje na Gymnasium Jana Keplera v Praze 6; v průběhu studia autorství řady povídek, několika sbírek básní a poem, zpěv v country kapele Rufus
1987vstup do pěveckého sboru Sonaglio K. Virglera; ve sboru zpěvák, sólista, flétnista, textař, statutář organisačních složek; do rozpadu původního složeni Sonaglia r. 1991
1988zkouška z myslivosti; vedoucí kroužku mladých přátel přírody a myslivosti, člen mysliveckého sdružení Hubertus – Roztoky do r. 1992
1989maturita z češtiny, ruštiny, dějepisu, matematiky a strojírenství, následuje přijetí na FF UK, obor učitelství ČJ – dějepis

20. 11. zadržen na stanici SNB na Pražském hradě při pokusu o vyvěšení studentských požadavků na dveře chrámu sv. Víta; aktivní účast na stávce studentů a umělců, mluvčí jedné ze spontánně vzniklých buněk Občanského fóra; následujícího roku odmítnutí účasti na dalším politickém dění

první spontánní provedení Rybovy „České mše vánoční“ pod Karlovým mostem (namísto stávkou zrušeného koncertu, nyní v euforii z vítězství svobody), od r. 1995 tenorové sólo (dodnes)

v době vysokoškolských studií autorství téměř 200 písní, dále příležitostné básně, pohádky; členství v pěveckých souborech Hlahol, Sonaglio, PVK SKD, Žakéři (časem jeho vedení), sólový recitál vlastní tvorby, natočení výukových videopořadů „Praha ve vývoji architektury I–III“

paralelně se studiem řada brigád a zaměstnání (topič, člen noční ostrahy v ČSOB a Živnostenské bance, prodavač v American Hospitality Center, řidič a zástupce vedoucího provozovny v Chicago's Famous Pizza, soukromý učitel hry na kytaru a mandolínu, správce školního hřiště)
1991od 21. 9. učitel na ZŠ nám. Curieových 2 v Praze 1, do r. 1997, výuka dějepisu, zeměpisu, hudební, občanské a rodinné výchovy, angličtiny, vedení řady školních kroužků – pěvecký, dramatický, bájesloví, dějiny kultury
19941. 2. státní zkouška z pedagogiky a psychologie

jako vedoucí na prvním ročníku tábora Summer Time ve Stádlci v jižních Čechách
1995miniopera „První veliká noc“, uvedena v ZŠ nám. Curieových a v chrámu P. Marie Vítězné

opera „Sněhurka a sedm…“, premiéra až r. 1999

kniha „Na druhé straně barikády“, vydáno až r. 2009

pro sbor Gaudia pořádá první vlastní dětský tábor u Stříbrné Skalice, od té doby pořádá dětské tábory každoročně
19973. 6. magistrem historie na FF UK; k diplomové práci „Praktické užití progresívních metod výuky dějepisu v programu Základní škola“ připojen cyklus videopořadů „Praha ve vývoji architektury“, zřejmě první takovýto počin na filosofické fakultě

od listopadu manažer-asistent v Korespondenční škole Poradce podnikatele (do léta následujícího roku)
1998spolupořadatel letních dětských táborů Summer Time (do r. 2007), pro účely tábora vznikly i scénáře poslechových her „Dinotopie“ (1997) a „Prázdniny ve hvězdách“ (2004)

od 1. 10. učitel na Obchodní akademii Vinohradská v Praze 2, dodnes; výuka dějepisu, zeměpisu, ZSV, práva, společenské kultury, dějin umění, předseda předmětové komise společenských věd, příprava maturitních plesů, příprava na přijímací zkoušky na VŠ, pořádání exkursí, iniciace pořádání adaptačních kursů pro první ročníky a zavedení projektové techniky do výuky, spoluúčast na tvorbě školního vzdělávacího programu, tvorba 15 výkladových itinerářů v rámci projektu ESF etc.

vedení školních pěveckých sborů (dosud) a dramatického souboru (do r. 2014), který vystupoval na jevištích několika divadel
199910. 11. premiéra opery „Sněhurka a sedm…“ v divadle ZŠ U Vršovického nádraží; zanedlouho v jiném nastudování na Gymnáziu J. Heyrovského pod vedením Libora Sládka
2000cyklus „Středoškolské tance“ pro dvojhlasý dívčí sbor

CD „Smutek a smích“ natočeno jako výběr autorových písní; křest na recitálu v KD Krakov v Praze 8
2007zvolen předsedou společenství vlastníků v bytovém domě, od té doby opakovaně statutářem dvou SV; rovněž pořádání akcí pro sousedy a jejich děti
2008vznik letních dětských táborů All Star Time (dodnes)
2009finalista ankety Zlatý Ámos

„Gilgaméš“, parodie se zpěvy, alegorie dospívání vyjadřuje krédo, že smysl života tkví v práci pro druhé; premiéra téhož roku v divadle Gong v Praze 9

vydána kniha „Na druhé straně barikády“
201018. 9. sňatek s Petrou Jíňovou v basilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
201413. 10. narození syna Metoděje
2015založení výukového centra Pražský Ámos, s.r.o.